Skip to content

אוטיזם

אוטיזם אז

משנת 1992 ועד שנת 2017 זכיתי לעבוד במקום מאוד מיוחד, מכון פוירשטיין, ברשותו של הפסיכולוג המנוח הידוע פרופסור ראובן פוירשטיין.


במשך כ-25 שנים התמקדתי באיבחון דינמי (איכותי) וטיפול התפתחותי, על בסיס משחק, בילדים שהגיעו למכון עם הגדרות כמו אוטיזם, "ספקטרום,"     אספרגר ו-PDD.

תוך כדי עבודה אינטנסיבית, גיליתי שאצל הרבה מאוד מהילדים האלה,  ההגדרה היתה מוטעית. ראיתי גם שקשיים התפתחותיים אחרים למעשה הוסתרו על ידי הסימפטומים האוטיסטיים.

שיטות פוירשטיין, DIR וריפוי במשחק ביחד קידמו מאוד את הילדים שהוסתרו מאחורי הסימפטומים.

ילדים יכולים להשתנות.  ילדים מתפתחים. ואכן הרבה מאוד מהילדים בהחלט השתנו!

תוך כדי עבודה שהדגישה את הכוחות והיכולות של הילדים ולא את הסימפטומים, חבריי בעבודה ואני חיפשנו דרכים להגיע אל, ולחזק את, הילד שמאחורי הסימפטומים שבמבט ראשון נראה כאוטיסט.

מידת התקדמות הילדים נעה ממעודדת ועד מרגשת,  ממשביעה רצון ועד יוצאת מן הכלל.

כאשר עזבתי את מכון פוירשטיין כדי להתמקד בקליניקה הפרטית שלי, כבר ידעתי שאני חייבת לתאר ולהפיץ להורים ולאנשי מקצוע אחרים את מהות העבודה שלנו בתחום האוטיזם.

אוטיזם עכשיו

וזאת בדיוק הסיבה שכתבתי את

הספר נכתב ברצון לשתף. . .

  • הורים – בעובדה שדרך עבודה אחרת, עם דגש על יכולות וכוחות, יכולה להוביל לשינוים התפתחותיים חיוביים בילדים שנחשבים כאוטיסטים.
  • אנשי מקצוע – בחשיבות להדגיש את היכולות של כל ילד הנחשב כאוטיסט ולעבוד באופן יצירתי ונחוש כדי לשפר את הפרופיל של הילד.

ניתן להשיג An Autism Casebook באתר של המוציא לאור רטלג' ובאתרים אחרים.

אני ממשיכה לתת יעוץ בתחום האוטיזם.